Från China Na träning till klättring i Wuyishan bergen.