På teprovning och klämma sig igenom mellan bergen.