Artikelindex

O Shin Chuen®, 五形拳, på mandarin kinesiska (Ngo Hien Gun, på fukien-dialekt/fujianesiska), är en traditionell stridskonststil härstammande från Fujian provinsen i södra Kina. Stilen har sina rötter i Fujian Shaolin systemet som är baserat på studier av fem djur - drake, tiger, trana, orm och panter.

De fem djuren är representerade i O Shin Chuen i fem former. Form är sekvensiella rörelser som fungerar som stilens uppslagsverk för olika attack- och försvarsmetoder.

Stilen är vad vi kallar för en komplett tvekampsstil med ett brett register av tekniker: spark (ti), slag (da), kast (shuai), grepp (na), stick (tien), lås (kou) och svep (sao).

Träningsmetoden är utvecklad av Da Sifu Louis Linn och baserat på hans erfarenheter inom närstrid för att snabbt utveckla den tränandes fysiska och mentala förmågor till ett användbart självförsvar.

Att Träna O Shin Chuen

Träningen i O Shin Chuen lägger stor vikt på att förbättra den fysiska och mentala förmågan att utföra snabba och sammansatta rörelser med kraft och exakthet. De egenskaper som man eftersträvar i stilen är styrka, smidighet, snabbhet, stamina och precision.

Med den effektiva träningsmetod som Da Sifu Linn utvecklade är stilen utmärkt både som självförsvar och som en allsidig träningsform.

IMG 0741

Linn's Familjestil

Da Sifu Louis Linn lärde sig stilen från sin bortgångne farbror Master Lim Tsua (Lim är fujianesiska för Linn) och han är idag den ende mästaren som för denna familjestil i västvärlden. Genom år av praktiserande och med flera erfarenheter inom stridskonst, har Da Sifu Linn visat att stilen är ett funktionellt självförsvarssystem.

Fem Formad Näve

De kinesiska skrivtecknen för stilen, 五形拳, betyder ordagrannt - fem formad näve - och brukar fritt översättas som fem djurs stil eftersom stilen baseras på studier av fem olika djur.

Namnet O Shin Chuen® är en egen utformning konstruerad då Da Sifu Linn etablerade sig i Sverige och är ett registrerat varumärke. Enligt pinying transkribering skirvs det som Wu Xing Quan och med Wade-Giles transkribering skrivs det Wu Hsing Chuan.

Till Sverige 1975

Sifu Louis Linn i ormens form, Se Shin

Kinesisk stridkonst introducerades i Sverige 1975 när Da Sifu Linn etablerade O Shin Chuen i Sverige. Han anpassade stilens träningsrutiner till den effektiva träning vi har idag på Stockholms Wushu Akademi och inom Louis Linn O Shin Chuen Union.

Studier av djurs egenskaper

O Shin Chuen bygger på ett Tiger-Trana-Drak-Orm-Panter system där man använder sig av de fem djurens typiska karaktärsdrag. Varje djur har olika inriktning och de fem egenskaperna utgör en helhet av människan:

  • draken för tanke
  • tigern för styrka
  • tranan för precision
  • ormen för snabbhet
  • pantern för rörlighet

Form och Tvekamp

Att lära sig O Shin Chuen innebär inte bara att bemästra djurformerna utan också bemästra de olika djurens egenskaper.

Att lära sig ett helt system tar en livstid med mycket tålamod och hård träning. Formträningen innebär att utövaren först kopierar rörelserna och tränar rörelsernas använding i enkel tvekamp. På den avancerade nivån översätts rörelserna till mer komplicerade attack- och försvarsmetoder, och tvekampen utförs fritt.

Händerna används för stick och slag med olika delar av handen, grepp- och låstekniker. Armbågar och knän används i närstrid. Benen används för höga och låga sparkar samt svep. Inom O Shin Chuen har vi 36 olika låga sparkar och grensparkar. Vi tränar hand-och bentekniker i olika kombinationer med spark, slag, kast, grepp, stick, lås och svep.

Hösttermin 2022 22 augusti - 15 december

  • öppet: måndag - torsdag: 16:20-21:00
  • tel-tid: måndag - söndag: 12:00-22:00

Hitta Oss

Jag vill bli kontaktad

Vänligen skriv ditt fullständiga namn. (enbart bokstäver + accentuerade bokstäver)

Ogiltig e-post adress.

0/800

Skriv ett meddelande. Det kan vara kort.

Top